Skip to main content

Våre advokater kjemper alltid for at din stemme blir hørt

For den det gjelder kan konsekvensene av en fellende dom være svært alvorlige.
Dette gjelder selv i de små straffesakene, da enhver tiltale kan medføre tragedier for den det gjelder.


I alle saker har en siktet rett til å bruke forsvarer, det gjelder uansett som saken er stor eller liten.

Med faglig dyktighet og hardt arbeid etterstreber vi et godt resultat i alle saker.
Vi har god erfaring med saker under etterforskning (politiavhør), rettsaker, i fengslingssaker, saker som omhandler besøksforbud, og i saker som gjelder erstatning for uberettiget strafforfølgning.
På denne siden kan du lese mer om disse temaene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.