Skip to main content

Tvangsretur av utlendinger

Utlendingsinternatet på Trandum blir brukt til å sikre at utlendinger uten lovlig opphold i riket blir returnert med tvang.

De aller fleste er på utlendingsinternatet i mindre enn 72 timer, men politiet kan internere utlendinger også for en lengre periode enn dette dersom politiet anser det som nødvendig. I slike tilfeller spørsmålet avgjøres av domstolen i et såkalt fengslingsmøte.

I fengslingsmøtet er det vanlig at påtalemyndigheten ber om at utlendingen interneres for en nærmere bestemt periode. I fengslingsmøtet vil en dommer bestemme hvorvidt utlendingen fortsatt kan holdes internert. Dette gjøres etter å ha hørt påtalemyndigheten og forsvarers argumenter for og imot nødvendigheten av en internering.

Retten kan avsi kjennelse om internering dersom det er nødvendig for å få gjennomført en tvangsretur, eller for å klargjøre identiteten til utlendingen.